;

Πορεία με ΣΤΟΧΟ! actionaid team

Και φέτος διαγράφουμε τη δική μας πορεία με στόχο τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Συμμετέχουμε και πάλι στις εκπαιδευτικές δράσεις της actionaid και με δημιουργικούς τρόπους βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα του κόσμου μας. Φέτος καλούμαστε να δράσουμε για τον στόχο 11 του σχεδίου δράσης!

Ημερομηνίες διεξαγωγής 8-12 Απριλίου.